« میهمان» گرامی، خوش آمدید ورود کاربران
 |
 
 

پیمانکاران مورد تایید شرکت

لیست غرفه سازان نمایشگاه بین­ المللی تبریز

ردیف

شرکت

مسئول

شماره تماس

ردیف

شرکت

مسئول

شماره تماس

1

آحادگستر تبریز

خانم خلیلی

33301995 – 041

33290480

11

پنجره

آقای روشنی

041-33266307-8

2

آدلان

آقای رضاپور

041-35541717

35540905

12

سرزمین طراحان برتر دنیز

آقای اکبری

041-35447230

3

آذرسازه

­تجهیز­گران ­تبریز

آقای ریحانی

041-35244358

13

شهر رنگ

پیر اسمعیلی

041-34751925

4

آراطرح

آقای اندروا

041-34464008

14

طرح گستر پیشگام

آقای جبرئیل زاده

041-33359836

5

آریا

آقای پورابراهیم

041-33271556

33271558

15

فرافن طرح

خانم کچچیان

041-35577714-16

6

آریا سحاب

آقای عزتخانی

50 و34753305-041

16 مقیاس طرح سازه آقای باغبان 041-36690470

7

آفتاب طلایی

آقای شایسته

041-35213014

35212042

17  نارنجستان آقای اخوان 041-35542227-9

8

آبتین طرح

شارستان

آقای سیدلی

041-33357369

18 کوثر مهر آقای عالمی 041-36577717
33372489

9

طراحان آزاد سایه

آقای نژادی

20و35256116-041

19 تبریز سازه آقای صبور 041-36375974

10

پدیده معماری ایماژ

آقای ارجوند

041-33332479

 

 
اخبار
افتتاحیه
گزارش نمایشگاهی
همایش ها و سمینار
قوانین و مقررات
مشارکت کنندگان
مجریان نمایشگاهی
پیمانکاران مورد تایید
اطلاعات مشارکت کنندگان
بولتن نمایشگاهی
گردشگری
آثار تاریخی
هتل ها
مراکز گردشگری
مشخصات اقلیمی
پیوند ها
ufi
BIE
ایران اکسپو
وزارت بازرگانی
نمایشگاه تهران
نمایشگاه مشهد
نمایشگاه اصفهان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نمایشگاه بین المللی تبریز می باشد.