« میهمان» گرامی، خوش آمدید ورود کاربران
 |
 
 

پیمانکاران مورد تایید شرکت

لیست غرفه سازان نمایشگاه بین­ المللی تبریز بر حسب حروف الفبا

ردیف

شرکت

مسئول

شماره تماس

ردیف

شرکت

مسئول

شماره تماس

1

آبتین طرح شارستان 

آقای سیدلی

041-36617391

11

تل تاو

آقای کاشفیه

041-33344404

 2  آحادگستر تبریز  خانم خلیلی

041-33301995

 33290480
12  سایمان  آقای آتشبار
 041-33343373

3

آذرسازه

­تجهیز­گران ­تبریز

آقای ریحانی

041-35244358

13

سیما نقش کبود

آقای آفتاب

041-33266127-31

4

آراطرح

­

آقای اندروا

041-34464008

041-34429374

14

طراحان آزاد سایه

آقای نژادی


041-35256116-20

5

آریا

آقای پورابراهیم

041-36590512-14

15

طرح گستر پیشگام

آقای جبرئیل زاده

041-35535503

021-88741055

6

آریا سحاب

آقای عزتخانی

50 و34753305-041

16

گروه معماران بارمان سازه

مهدی شیر انگیز

041-35544191-2

7

آرین طرح

آقای بصیری

021-88904987

88915865

 

8

بعدگستر

آقای فرشباف

041-33273752

     

9

بلوط

آقای مرادی

041-35430835

35431186

     

10

پدیده معماری ایماژ


آقای ارجوند


041-33332479

     

 

 
اخبار
افتتاحیه
گزارش نمایشگاهی
همایش ها و سمینار
قوانین و مقررات
مشارکت کنندگان
مجریان نمایشگاهی
پیمانکاران مورد تایید
اطلاعات مشارکت کنندگان
بولتن نمایشگاهی
گردشگری
آثار تاریخی
هتل ها
مراکز گردشگری
مشخصات اقلیمی
پیوند ها
ufi
BIE
ایران اکسپو
وزارت بازرگانی
نمایشگاه تهران
نمایشگاه مشهد
نمایشگاه اصفهان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نمایشگاه بین المللی تبریز می باشد.