« میهمان» گرامی، خوش آمدید ورود کاربران
 |
 
 

پیام مدیر عامل

بنام خداهرگز از آنچه سرنوشت برایم رقم زده است بیمناک نخواهم بود و از آنچه هنوز فرا نرسیده است هراس بدل راه نخواهم داد.

می ترسم از آن روزی که بی هدف طی شود و لحظه ای که بیهوده بگذرد 

ثانبه ها را ارج می نهم که حرمت ثانیه ها ، زنگار آیینه تردید را می زداید

می ترسم از آن منی که من را نشناسد
در خود سفر می کنم که سیاحت خود ، قفل من بودن را می شکند 
می ترسم از آن عزتی که فراموش شود و غیرتی که لگد مال گردد سر را بلند می گیرم که سرافکندگی من موجب جشن شیطان است  میترسم از آن جغد شوم ویرانه های خاموش ، اگر برفراز خانه ام آشیانه کند

می سازم با اراده ام که همت من ، باغبان گلستان آرزوهاست و ایمان را می شناسم که تقوای من ، کلید باغ بهشت است 

و هرگز از آنچه سرنوشت برایم رقم زده است بیمناک نخواهم بود


                                                                                                                     
حبیب ماهوتی

 
اخبار
افتتاحیه
گزارش نمایشگاهی
همایش ها و سمینار
قوانین و مقررات
مشارکت کنندگان
مجریان نمایشگاهی
پیمانکاران مورد تایید
اطلاعات مشارکت کنندگان
بولتن نمایشگاهی
گردشگری
آثار تاریخی
هتل ها
مراکز گردشگری
مشخصات اقلیمی
پیوند ها
ufi
BIE
ایران اکسپو
وزارت بازرگانی
نمایشگاه تهران
نمایشگاه مشهد
نمایشگاه اصفهان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نمایشگاه بین المللی تبریز می باشد.